mandag 24. november 2008

Stilperioder

Antikken: 1000 f.kr
Her var det det enkle og det edle som gjaldt.
Ting skulle være veldig lite og ukomplisert, men allikevel flott og vakkert, og stilen i denne perioden er veldig inspirert av gresk- romersk stil.
I denne periden ble det også populært med teater og underholdning, så det var på denne tiden dramaet oppstod som egen kunstart. Det var i første rekke hellenismen som styrte kunsten på denne tiden, og vi har funnet spor etter flotte templer, malerier og keramikk fra denne tiden.
Romansk: 1000 e.kr
Navnet romansk kommer av at stilen i denne perioden hadde flere likhetstrekk med gammel romersk stil. Stiler som rundbuestil ( ornamentikk ) ble tatt i bruk, noe som gjorde bygninger flottere. Spesielt kirkearkitekturen ble fornyet. Flotte formerog fargerike vinduer gjorde disse bygningene enda vakrere. Kunsten fra denne tiden var preget av elementer fra germansk, bysatinsk, islamsk og armensk kunst og håndverk.


Gotisk: 1200
Dette er en periode som har frembrakt imponerende arbeider innenfor arkitektur og bildende kunst. Innen ornamentikk dukket spissbuestilen opp, og nye ornamentsformer som: vinløv, ekeløv, kløverformer, masverk, foldverk og s- formede linjer. Katedralene ble større og hadde større vinduer enn tidligere. Det er også ut i fra vel bevarte kirkemøbler man kan se hvordan møblene var på denne tiden.


Renessanse(gjenfødelse): 1500
"Gjenfødelse av antikken"
Selv om denne tiden minner mye om antikken, var det allikevel ting som hadde forandret seg. Det var et stort fokus på det virkelige, og folk var ikke lenger så opptatte av å "pynte" på virkeligheten. Kunsten ble mørkere og mer realistiske, og bildene fra denne tiden viser situasjoner fra realiteten. Selv om de var opptatte av virkeligheten, tok det ikke helt av ettersom orden og rolig harmoni er kjennetegn fra denne tidenEkspresjonisme: 1910
"To Express" betyr å uttrykke. Og det var nettopp dette,som var viktig for kunstnerne på denne tiden. De ville uttrykke følelser og opplevelser gjennom kunsten, og for å få fram det de tenkte og følte, brukte de ofte sterke farger og grove penselstrøk. I motsetning til renessansen, var det i denne perioden lite fokus på virkeligheten. Ettersom fotografiapparatet var oppfunnet, mente de at det var fotoenes jobb å vise virkeligheten, de selv skulle bare få fram følelser på papir. Kjente kunstnere på denne tiden var blant annet Vincent Van Gogh og Edvard MunchKubisme: 1920

Med inspirasjon fra en kjent kunstner ved navn Paul Cécanne, ble kunstnere på denne tiden opptatte av å framstille naturen og mennesker ved hjelp av geometriske figurer. Terninger, kuler og kjegler ble mye brukt, og det er derfor de fleste bildene fra denne tiden er litt spisse og kantete.
Surrealisme: 1930

Dette var en tid preget av opprør, og nye veier innen kunst. Plutselig var det det hverdagslige som stod i sentrum. Hårnaler og fyrstikker er bare noe av tingene som ble tatt i bruk i kunsten, som nå var inspirert av det ubevisste. Dette var en meget spesiell stilperiode hvor kunstnerene benyttet underliggjøring av virkeligheten og fremmedgjørelse.
Modernisme: 1950

På denne tiden var naturens opphøydhet i fokus, og det ble brukt revolusjonære og radikale uttrykksformer. Det sies også at begrepet modernisme er litt svevende, ettersom dette er en periode preget av alt fra surrealisme til romantikk.

Postmoderninsme: 1980
Begrepet postmodernisme er en samlebetegnelse for alle de stilretninger, som var preget av rester fra den modernistiske kunsten og arkitekturen. Også posmodernismen var preget av at gamle kunststiler "kom tilbake", og malerier og annen kunst ble en slags blanding fra alle stilperiodene. Det var rett og slett mangel på retning under postmodernismen. Samfunnet ble preget av dette og fikk en blanding forskjellige epokers arkitektur; alt fra stål, betong og trekirker til bygårder, steinmurer og neonskilter.Kilder: Wikipedia,
google bilder,
skolenett.no,
cappelen.no


1 kommentar:

Siri sa...

Det postmoderne bilder alluderer nok til 60-tallet og flower power.